Bộ điều khiển đèn
Bàn điều khiển DMX512

Bàn điều khiển DMX512

Mô tả

  • Bàn điều khiển đèn DMX gồm 30 Bank gồm 8 cảnh lập trình.
  • MIDI toàn diện kiểm soát tùy chọn thông qua giao diện.
  • 4-bit LED.
  • Điện áp: DC9V - 12V
Xem thêm